Promocja taki ważnego klienta opiera się na zasadach, które należy spisać i dokonać, analizy najważniejszych znaków, którym posługuje się klient. Zadania te, nigdy nie należą do łatwych. Szczególnie wtedy, gdy znak jest intensywnie używany na różnorodnych materiałach promocyjnych. Podejmując się tego wyzwania musieliśmy uwzględnić różne podłoża, na których jest umieszczany znak graficzny logotypu oraz kontekst posługiwania się nim – stąd też należało odtworzyć i opisać konstrukcje znaku i ją ujednolicić.
Bazując na przyjętym KeyVisual, wyjaśniliśmy funkcjonujące zasady działania logotypu i przestrzeni w jakiej może się znajdować.
Zadanie było na tyle rozbudowane, że na stworzenie Księgi Znaku poświęciliśmy ponad dwa miesiące pracy grafików i specjalistów DTP.

 

Efekt finalny?

Ujednolicone zastosowanie znaku na wszystkich wykorzystywanych do tej pory powierzchniach reklamowych.