Natalia Kostrzewarok temu

Launch marki - czyli co dzieli cię od wprowadzenia nowej marki na rynek i jak należy się do tego przygotować?

Współczesny rynek jest niesamowicie konkurencyjny i dynamiczny. Niemal każdego dnia obserwujemy pojawiające się nowe marki chcące zaprezentować swoją ofertę określonej grupie potencjalnych klientów.

Wielu inwestorów i twórców marek zadaje sobie pytanie „Jak przygotować wejście nowej marki na rynek, aby dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej” ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, na podstawie naszych doświadczeń przygotowaliśmy artykuł, w którym przedstawiamy etapy projektowania nowej marki i planowania kampanii informacyjnej związanej właśnie z launchem marki.

Jakie działania są potrzebne do wejścia na rynek nowej marki?

 • założenie strategicznego projektu wejścia nowej marki na rynek
 • zakres prac i ustalenie założeń projektu wejścia na nowy rynek
 • analiza rynku
 • analiza konkurencji
 • zidentyfikowanie docelowej grupy klientów
 • dystrybucja produktów poprzez m.in. sklep internetowy
 • pozyskanie opinii ekspertów i liderów branż
 • uzyskiwanie jak największej liczby pozytywnych rekomendacji

Prawdą jest, że losy całego projektu zależą od Founderów, Project Managerów i wszystkich osób zaangażowanych w konkretne przedsięwzięcie. To właśnie na tym etapie, warto wybrać zespół, który podoła wyzwaniom, jakie stoją przed nowym brandem.

Co jest potrzebne do stworzenia marki?

Wprowadzenie nowej marki na rynek to złożony proces i za każdym razem musi zostać dopasowanych wiele zmiennych, które połączone w odpowiednią strategię i plan działania sprawią, że marka będzie mogła się rozwijać. Wprowadzenie marki wymaga wiedzy na temat poszczególnych obszarów marketingu i biznesu, dlatego ważne jest, aby wybierać odpowiednie osoby do każdego projektu.

Jak zbudować markę od zera.

W zespole projektowym powinni znaleźć się:

 • Założyciele
 • Product Owner
 • Marketing Manager
 • Designer — Brand Designer
 • Copywriter
 • Pozostałe osoby odpowiadające za kampanie płatne w wybranych kanałach komunikacji

Warsztaty strategiczne marki

Mając już zespół, powinniście przystąpić do warsztatów strategicznych marki, na których omawiane są kluczowe elementy tworzące spójną historię o tym, jaka jest marka i co chce przekazać. Marka to niezwykle ważny element każdego biznesu. Odpowiada ona za to, jak klienci będą postrzegać Twoją firmę oraz Twoje produkty lub usługi. Dlatego tak ważne jest, aby proces projektowania marki był dokładnie przemyślany.

Analiza rynku i przeprowadzenie badań

Zanim wprowadzimy nową markę na rynek, warto zastanowić się nad tym, jaka jest koncepcja pojawienia się i jakie cele ma ona osiągnąć. Elementami, którymi możemy się posiłkować, są między innymi: analiza SWOT, która określa mocne i słabe strony przykładowego konkurenta w korelacji do nowej marki wprowadzanej na rynek, a także szanse i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowej marki na konkretny rynek. Ważnym elementem w procesie badań stanowiących rozeznanie dla nowej marki jest biznesplan. Takie wyniki są w stanie podać rzetelną ocenę opłacalności przedsięwzięcia związanego z wprowadzaniem nowej marki na rynek oraz nadać główny ton marki wykorzystywany w komunikacji z klientem. Na tym etapie analizujemy również działania konkurencji i tworzymy plik, który będzie potrzebny podczas przygotowania kampanii.

Wartości marki i strategia

Wartości marki oraz jej strategia są kluczowe dla sukcesu marki. Marka powinna komunikować swoją wartość klientom w sposób jasny i przejrzysty, odzwierciedlając to, czym firma chce być postrzegana przez klientów. Marki chcące szybko się rozwijać powinny mieć jasno określoną strategię, która będzie odpowiadała za ich rozwój.

Stworzenie strategii marketingowej marki

Kluczowa wydaje się tu być wiedza o potencjalnych klientach,  ich przyzwyczajeniach i potrzebach. Znając je, można odpowiednio pozycjonować produkt na rynku i  wyróżnić go na tle konkurencji. Nieodzowne w takiej sytuacji są badania rynku, które pomogą odpowiednio określić strategię dla nowej marki. Dokument będzie czymś, co pozwoli kontrolować kierunek komunikacji i odpowiednio “kodować” nową markę w umysłach potencjalnych klientów. Strategia jest punktem wyjścia do dalszych działań związanych z komunikacją.

Wybór odpowiednich kanałów komunikacji

Dobór kampanii dla nowej marki na rynku wiąże się z określeniem miejsc, w których chcemy, aby nasza kampania przynosiła określone rezultaty. Odpowiednie kanały komunikacyjne są ustalane po uprzedniej analizie grup konsumentów, do których chcemy dotrzeć: ich wieku, płci, zainteresowań, zwyczajów i tradycji.

Jaki kanały komunikacji warto rozważyć dla nowej marki?

Nowa marka może komunikować się z klientami za pomocą wielu kanałów, takich jak: strona internetowa, blogi, portale społecznościowe, reklamy w Internecie, prasa, radio, telewizja, eventy i promocje.

Przygotowanie kampanii reklamowej

To bardzo ważny krok w procesie wprowadzania nowej marki na rynek. Nowe grafiki, treści czy klipy wideo będą w stanie przyciągnąć uwagę docelowej grupy odbiorców. Przygotowanie kampanii reklamowej wiąże się również z ustaleniem miejsca prowadzenia kampanii, budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na promocję, a także przygotowanie wstępnego kosztorysu, który postawi nas w jasnej sytuacji i podpowie na ile możemy sobie pozwolić. Nasza firma śledzi wszystkie pomiary efektów działań kampanii reklamowej i raportuje je na bieżąco, informując o wynikach i wprowadzając ulepszenia mające wpływ na osiągnięcie założonego wcześniej celu.

Branding marki

Branding jest również bardzo ważnym elementem, który pomaga zbudować rozpoznawalność marki. Przed uruchomieniem działania na rynku, konieczne jest dokładne przemyślenie wszystkich aspektów projektowania identyfikacji i key message marki. To dzięki spójnej identyfikacji, odbiorcy mogą zapamiętać markę i kojarzyć ją z odpowiednio zaadresowanym komunikatem.

Wybór i przygotowanie kanałów komunikacji marki oraz kampanii reklamowej

Budowanie marki osobistej - krok po kroku.

Przed rozpoczęciem sprzedaży, konieczne jest przygotowanie kanałów komunikacji marki oraz kampanii reklamowej. Kanały komunikacji marki powinny być dostosowane do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. Kampania reklamowa powinna przyciągać uwagę klientów i pomagać realizować cele biznesowe utrzymując przy tym odpowiedni “tone of voice” marki.

Jakie czynniki określają, który kanał komunikacji najlepiej wybrać?

Do wyboru kanałów komunikacji warto brać pod uwagę takie czynniki jak: cel kampanii, budżet, oczekiwane efekty, odbiorcy kampanii oraz dostępne zasoby. Te informacje pozwalają agencji lub osobą wewnątrz firmy zorientować się, które kanały najlepiej sprawdzają się w sektorze obsługiwanym przez markę.

Przygotowanie koncepcji wejścia na rynek

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy kluczowych tematów związanych z ustalonymi wcześniej założeniami przechodzimy do fazy przygotowania koncepcji wejścia. Taka koncepcja to obszerne opracowanie rynku i otoczenia (makro i mikro), przygotowania towarów do dystrybucji i sprzedaży, przygotowania zaplecza technicznego, określenia otoczenia marki oraz posiłkowanie się opiniami ekspertów w danej branży działających na rynku lokalnym lub międzynarodowym.

Przygotowanie narzędzi reklamowych w określonych kanałach

Na ten moment najbardziej rozwiniętym kanałem komunikacyjnym są social media i powiązane z nimi urządzenia mobilne. Potrafią być one niezwykłymi i niezastąpionymi (jak na razie) nośnikami informacji, ale także treści reklamowych. Pozwalają na dotarcie do każdej grupy klientów na całym świecie w każdym czasie. Stosując technikę push, czyli bezpośrednie działania wywierające wpływ na klientach zachęcające do zakupu i korzystniejszego postrzegania marki podczas prowadzenia kampanii reklamowej, posiłkować możemy się narzędziami takimi jak Google Ads, Facebook Ads i reklama Display. Obsługując kampanię pull polegającą na informowaniu o naszym produkcie klientów, mamy na celu wzbudzenie zainteresowania nową usługą lub produktem, który oferujemy. W tych działaniach pomocny będzie content, kanały social media oraz wyszukiwarki.

Przygotowanie grup remarketingowych

Kampanie remarketingowe prowadzimy, wykorzystując do tego takie kanały jak Google Ads i Facebook Ads. Działania remarketingowe mają na celu ponownie zwrócić się z komunikatem marketingowym do osób, które odwiedziły już naszą stronę lub aplikację, ale nie wykonały żadnego działania tj. nic nie kupiły, nie zaobserwowały profilu lub nie kliknęły link, który był tam umieszczony. Osoby takie trafiają automatycznie na listy remarketingowe. Tworzenie list remarketingowych przebiega w sposób manualny lub automatyczny.

3,2,1 - Marka wystartowała i co teraz?

Start kampanii

Start kampanii związany jest z szeregiem wcześniej przygotowanych działań. Do działań tych należy zapoznanie klienta z nową marką, przyporządkowanie produktu do określonej grupy odbiorców, analiza zachowania się konsumentów w stosunku do produktu i w końcu zakup przez klientów produktów lub usługi. Samo rozpoczęcie procesu związanego ze startem kampanii wymaga odpowiedniego zespołu, który będzie pomocny we wdrażaniu nowej marki. Jeśli nie masz skompletowanego zespołu, skorzystaj z usług Outsourcingowych. Więcej szczegółów dotyczących takich działań marketingowych można znaleźć w naszym wpisie.

Kto powinien być zaangażowany w launch marki

Niezależnie od wybranych kanałów komunikacji właściciele marki i pracownicy powinni uczestniczyć aktywnie w rozprzestrzenianiu komunikatów na zewnątrz. Pamiętaj o tym, że najbardziej zaangażowani w launch marki powinni być właśnie oni, ponieważ informacja niesiona przez ludzi dociera najmocniej do wybranej grupy. Wzmocnienie w postaci kampanii reklamowej może być idealnym połączeniem w drodze do sukcesu.

Istotny na etapie początkowym jest również pomiar skuteczności reklam oraz zasięgu naszej kampanii. To daje możliwość optymalizacji działań i osiągnięcie wcześniej założonych celów dla kampanii.

Zaangażowanie promotorów marki

Launch marki - czyli jak wprowadzić markę na rynek

W przypadku sprzedaży detalicznej, zaangażowanie promotorów nowej marki ma kluczowe znaczenie. Są to osoby, które swoją osobowością i charyzmą potrafią zaprezentować grupie klientów w pełni funkcjonalny produkt, jaki oferuje nasza marka. Znają oni przewagę nowej marki nad konkurencją, ponadto potrafią w klarowny sposób przedstawić jej możliwości. Posiadanie takiej osoby w firmie to korzyści na wielu płaszczyznach. Taka osoba działa w sektorze zarówno sprzedaży, promocji oraz marketingu. Odgrywa ona rolę ambasadora marki i promuje ją na wielu spotkaniach, eventach czy festiwalach.

Jak rozpocząć pracę nad launchem marki?

Można to zrobić na dwa sposoby. Zatrudniając doświadczonych specjalistów (wersja droższa) lub zatrudnić do tego agencję, która zajmie się tym wszystkim w bezpośrednim porozumieniu z założycielami. O kosztach działań dla marek pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów “ Ile kosztuje marketing w 2022 roku?

Wybór zawsze należy do Was. Przed wprowadzeniem nowej marki na rynek najlepiej kierować się tym, co jest istotne dla biznesu. My jako agencja działająca w oparciu o cele biznesowe i rozumiejąca kluczowe aspekty biznesu naszych klientów rekomendujemy zlecenie procesów marketingowych na zewnątrz i doskonalenie głównego core biznesu wewnątrz organizacji.

Zaprojektujemy i wprowadzimy Twoją markę na rynek!

Wprowadzenie nowej marki na rynek to zbiór wielu czynników, z którymi przyszli konsumenci będą ją kojarzyć. Chodzi w dużej mierze o dobre zaplecze techniczne i sferę wizualną: logo, strona internetowa, materiały reklamowe i ich kolorystyka, a także odpowiednio spersonalizowany profil marki. Stworzenie tak wielu elementów powinno angażować pracę wielu zdeterminowanych osób, pełnych świeżych i nowych pomysłów. Mamy nadzieję, że ten wpis nakierował Ciebie czytelniku na to, jak odpowiednio rozpocząć proces wdrażania marki na rynek i będziesz już potrafił zaplanować kluczowe działania. Natomiast jeśli jesteś na etapie projektowania własnej marki i chcesz porozmawiać o szczegółach swojej idei z osobami, które robią to od lat z pasją, determinacją i wysoką skutecznością — skontaktuj się z nami.

RDB News

Wszystkie

Marketing dla branży hotelarskiej
Branża hotelarska po okresie pandemii Covid-19 złapała drugi oddech. Marketing w tym sektorze stał się jeszcze bardziej niezbędnym procesem.

Kontakt

Porozmawiajmy!

Marketing Outsourcing

Stworzymy dla Ciebie dział marketingu i co miesiąc będziemy raportować o wynikach! Poprowadzimy media społecznościowe, płatne kampanie, polepszymy pozycjonowanie w Googlach, czy stronę www. Zapytaj co, jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Branding

Tworzymy spójny wizerunek marki, która na tle konkurencji zapada w pamięć. Stwórz skuteczną strategię dla własnej marki i przybliż do siebie konsumentów.

Social Media

Kanały komunikacji są niezbędne w każdej firmie. Platformy społecznościowe wykorzystują elementy video, grafiki oraz copywriting. Przygotujemy strategię dla Twojej marki, która będzie kluczem do sukcesu i sprawi, że jej obecność w social media będzie spójna, regularna i sensowna.

Pozycjonowanie stron

Optymalizacja stron internetowych, która przyniesie zysk w postaci większej liczby wyświetleń, wejść, zapytań i konwersji na kluczowe frazy dla Twojego biznesu.

Video&Photo

Chcesz zbudować solidny content photo&video? Masz pomysł, ale brakuje Tobie osób do jego realizacji? Napisz do nas!

Konsultacje

Poszukujesz indywidualnej oferty? Zapraszamy do zapisów na konsultację, gdzie nasi specjaliści znajdą odpowiednie rozwiązanie dla Twojej działalności!

Praca

Wiesz co to marketing outsourcing i szukasz zgranego zespołu pełnego pomysłów i pasji?
Wysyłając formularz zgłoszeniowy potwierdzasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ReklamaDlaBiznesu.pl Sp. z o.o. w Kobiernicach oraz przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail.